Idag är det Alzheimerdagen – en dag då vi uppmärksammar demens, som idag är en stor utmaning över hela världen.

För att uppmärksamma Alzheimerdagen 2017 har Google valt att uppmärksamma projektet BikeAround. För tio år sedan skapades BikeAround som en prototyp på Hälsoteknikcentrum Halland för att uppmuntra personer med demens eller Alzheimers till fysisk och social aktivitet för att stimulera fungerande funktioner och hindra sjukdomens utveckling. BikeAround är en stationär cykel sammansvetsad med Google Street View och ger möjligheten att behålla gamla minnen genom att besöka platser var som helst i världen och återberätta dem för nära och kära.

Läs mer om projektet BikeAround på https://halsoteknikcentrum.hh.se/portfolio/bikearound/

Se den korta dokumentärfilmen som Google har skapat om BikeAround på http://www.google.com/about/stories/bike-around/