Läs mer om våra erbjudanden och TestMiljö Halland genom att klicka på länken nedan:

Vi pratar om paradigmskiftet inom hälso- och sjukvård​

Vi lägger stort fokus på “Smarta hem och boenden” och Ai (artificiell intelligens) och hur vi kan möta de samhälleliga behoven och utmaningarna som vård och omsorgssektorn står inför. Den etablerade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt.
Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande och multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården. Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Utvecklingen av artificiell intelligens och hårt ansträngda resurser innebär ett paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården.
När intelligenta system tar över inom områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis som yrkesrollerna. Sättet som vi prioriterar vård, kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas. Arbetssätt effektiviseras. Allt tyder på att antalet vårdplatser kommer fortsätta att minska och därmed kommer allt fler att vårdas i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor får större inflytande över sin hälsa och vård.