Co-creating future
Health Innovations

Hälsoteknikcentrum Halland 

Kalendarium

Vår årsberättelse 2017

Vill du ha ett fysiskt ex?
Kom förbi oss i glasgången mitt emot restaurang Spiro på Högskolan i Halmstad och hämta gratis eller skriv till oss på e-post: halsoteknikcentrum_halland@hh.se med dina kontaktuppgifter och adress så kan vi posta ett exemplar till dig.

Du kan också ladda hem en PDF genom att klicka på den här länken.

Är du en ”co-creator”?
Tillsammans skapar vi framtidens hälsoinnovationer!

Delar du vår passion för hälsa och teknik och brinner för att utveckla framtidens vård och omsorg? Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vill vara drivande i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård tillsammans med dig och ditt företag. Har du en idé? Låt oss skapa framtidens hälsoinnovationer – tillsammans!

Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och Högskolan i Halmstad bedriver projektet “HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” med finansiering från Europeiska Regionalfonden, ERUF samt Region Halland och de halländska kommunerna. I projektet finns samverkanskoordinatorer från de halländska kommunerna och Region Halland som tillsammans med forskare och studenter från Högskolan i Halmstad samt näringsliv stimulerar utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Vi verkar i ett ständigt växlande behov med målet att stimulera och motivera utvecklingen av innovationer – med kunden i fokus. Genom våra tjänsteutbud (InnovationsprojektTestMiljö HallandKlusterinitiativ och Studentverksamhet) kopplas viktiga aktörer samman till hjälp för entreprenörer i utvecklingsfasen av nya produkter, tjänster och arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi kan vara ditt stöd och hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt. Let´s co-create!

 

 

 

 

Innovationsprojekt

Stöd vid skapandet och vidareutveckling av hälsoinnovationer

TestMiljö Halland

För verifiering av tjänster, produkter och arbetssätt

Klusterinitiativ

Stöd till näringslivet för morgondagens hälsoinnovationer

Studentverksamhet

För morgondagens talanger och hälsoinnovationer

Tänka nyskapande! Tänka tillsammans!

process

DEMONSTRATORER OCH VISNINGSMILJÖER

Vi tror att ett sätt att driva utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer framåt är att skapa demonstratorer och visningsmiljöer som inspirerar dig som besökare och samarbetspartner att tänka visionärt kring framtidens vård och omsorg. Vi tror att dessa demonstratorer och de samtal vi kan ha kring dessa kan sätta igång våra tankar och så ett frö till en ny, spännande idé om en innovativ produkt eller tjänst som vi kan utveckla tillsammans.

NORMKRITIK OCH HORISONTELLA KRITERIER

Vi tror att om vi hela tiden utmanar våra begränsningar kommer vi närmare morgondagens innovationer. Genom att belysa vår verksamhet utifrån horisontella kriterier och aktivt arbeta med normkritik, ser vi detta område som en motor i den kreativa utvecklingsprocessen. Det hjälper oss att se det vi tidigare inte sett och skapa nytt, fräscht och innovativt. Håller du med?


På Hälsoteknikcentrum Halland pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa produkter och tjänster, kunskap och data, forskning och tillväxt. Hälsoteknikcentrum Halland skapar en hälsoinnovationsarena som är enormt viktig för regionen.

Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig.