Morgondagens hälsoinnovationer skapas tillsammans

Kärnan i Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet är att skapa innovationer tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår organisation binder samman Högskolan i Halmstad med de halländska kommunerna och Region Halland i en effektiv samverkansmiljö. Hälsoteknikcentrum Halland har i flera år hjälpt entreprenörer och företag i utvecklandet av innovationer inom hälsoteknikområdet.

Genom vår verksamhet vill vi stärka banden till näringslivet. Vi vill vara en arena för innovativa möten som naturligt kopplar samman näringsliv, akademi, forskning och aktörer inom innovationssystemet med fokus på innovation, tillväxt och affärsutveckling. Vi vänder oss till alla företag och entreprenörer som brinner för att utveckla vård och omsorg på ett eller annat sätt. Med Hälsoteknikcentrum Hallands övriga tjänsteutbud är vi en stark partner till dessa företag.

Samverkansarena där alla är viktiga

Vi är den neutrala mötesplatsen där vård och omsorg möter näringsliv, akademi och civilsamhälle. Vi har direkta kontaktvägar in i vård och omsorg tack vare kommunkoordinatorer för varje kommun samt regionkoordinatorer.

Vi vill inkludera alla

Vi arbetar aktivt med normkritik och jämställdhet i alla våra projekt. Värdegrunden Everyone includedTM löper som en röd tråd genom allt vårt arbete. Den modellen syftar till att alla röster är viktiga när framtidens vård skapas. Individen ska känna sig sedd, trygg och delaktig.

Allt börjar med ett möte

Träffa oss så kan vi prata mer!

Anne-Christine Hertz

Verksamhetsansvarig

Samverkan för mig är när vi tillsammans skapar skillnad i samhället och där allas åsikter är lika mycket värda. När vi har byggt goda relationer.”

 

Specialistområde: senior projektledning, biomekanik, anatomi, fysiologi, rörelselära, användarcentrerad design, usability, ergonomi, coaching, produktutveckling, erfaren workshopfacilitator och co-creator.

Passion i livet: champagne och yoga!

 

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

Vi pratar om paradigmskiftet inom hälso- och sjukvård​

Vi lägger stort fokus på “Smarta hem och boenden” och Ai (artificiell intelligens) och hur vi kan möta de samhälleliga behoven och utmaningarna som vård och omsorgssektorn står inför. Den etablerade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt.
Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande och multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården. Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet.
Utvecklingen av artificiell intelligens och hårt ansträngda resurser innebär ett paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården.
När intelligenta system tar över inom områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis som yrkesrollerna. Sättet som vi prioriterar vård, kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas. Arbetssätt effektiviseras. Mycket pekar mot att vård kommer i större utsträckning ges i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor får större inflytande över sin hälsa och vård.