Är du en Co-creator?​

Vi pratar om paradigmskiftet
inom hälso- och sjukvård

Vi lägger stort fokus på “Smarta hem och boenden” och Ai (artificiell intelligens) och hur vi kan möta de samhälleliga behoven och utmaningarna som vård och omsorgssektorn står inför. Den etablerade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt.

Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande och multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården. Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet. Utvecklingen av artificiell intelligens och hårt ansträngda resurser innebär ett paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården.

 

När intelligenta system tar över inom områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis som yrkesrollerna. Sättet som vi prioriterar vård, kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas. Arbetssätt effektiviseras. Allt tyder på att antalet vårdplatser kommer fortsätta att minska och därmed kommer allt fler att vårdas i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor får större inflytande över sin hälsa och vård.

 

Klicka på pilen för att läsa mer i vår trendspaning om AI   

Är du en ”co-creator”?
Tillsammans skapar vi framtidens hälsoinnovationer!

Delar du vår passion för hälsa och teknik och brinner för att utveckla framtidens vård och omsorg? Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) vill vara drivande i utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård tillsammans med dig och ditt företag. Har du en idé? Låt oss skapa framtidens hälsoinnovationer – tillsammans!

Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och Högskolan i Halmstad bedriver projektet “HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” med finansiering från Europeiska Regionalfonden, ERUF samt Region Halland och de halländska kommunerna. I projektet finns samverkanskoordinatorer från de halländska kommunerna och Region Halland som tillsammans med forskare och studenter från Högskolan i Halmstad samt näringsliv stimulerar utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård.

Vi verkar i ett ständigt växlande behov med målet att stimulera och motivera utvecklingen av innovationer – med kunden i fokus. Genom våra tjänsteutbud (InnovationsprojektTestMiljö HallandKlusterinitiativ och Studentverksamhet) kopplas viktiga aktörer samman till hjälp för entreprenörer i utvecklingsfasen av nya produkter, tjänster och arbetssätt inom hälso- och sjukvård. Har du en idé? Vi kan vara ditt stöd och hjälpa dig hela vägen från idé till färdig produkt. Let´s co-create!

 

 

 

 

Innovationsprojekt

Stöd vid skapandet och vidareutveckling av hälsoinnovationer

TestMiljö Halland

För verifiering av tjänster, produkter och arbetssätt

Klusterinitiativ

Stöd till näringslivet för morgondagens hälsoinnovationer

Studentverksamhet

För morgondagens talanger och hälsoinnovationer

Tänka nyskapande! Tänka tillsammans!

process

DEMONSTRATORER OCH VISNINGSMILJÖER

Vi tror att ett sätt att driva utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer framåt är att skapa demonstratorer och visningsmiljöer som inspirerar dig som besökare och samarbetspartner att tänka visionärt kring framtidens vård och omsorg. Vi tror att dessa demonstratorer och de samtal vi kan ha kring dessa kan sätta igång våra tankar och så ett frö till en ny, spännande idé om en innovativ produkt eller tjänst som vi kan utveckla tillsammans.

NORMKRITIK OCH HORISONTELLA KRITERIER

Vi tror att om vi hela tiden utmanar våra begränsningar kommer vi närmare morgondagens innovationer. Genom att belysa vår verksamhet utifrån horisontella kriterier och aktivt arbeta med normkritik, ser vi detta område som en motor i den kreativa utvecklingsprocessen. Det hjälper oss att se det vi tidigare inte sett och skapa nytt, fräscht och innovativt. Håller du med?


På Hälsoteknikcentrum Halland pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa produkter och tjänster, kunskap och data, forskning och tillväxt. Hälsoteknikcentrum Halland skapar en hälsoinnovationsarena som är enormt viktig för regionen.

Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig.