Om oss

För framtidens vård och omsorg

Vi tror på att utmana det vanliga, tänka annorlunda och på att tjänster och produkter blir bättre om kunder och användare är med i processen. På Hälsoteknikcentrum Halland arbetar vi med att förändra vård och omsorgssektorn. Vi vill finnas i spänningsfältet mellan ett ständigt växlande behov av produkter och tjänster för att stimulera och motivera till utvecklingen av innovationer inom områdena hälsa och teknik. Vi fokuserar på att utveckla, utforska och utmana idéer, tjänster och produkter för sjukvård, omsorg och hälsosektorn. Vi hjälper innovatörer och företag med att undersöka om deras inte ännu framtagna produkt/tjänst redan finns på marknaden och hur den i så fall kan utvecklas vidare för att nå en annan marknad och annat kundomfång.

Vi samlar rätt målgrupp av framtida användare och kunder i utvecklingsarbetet för att testa din produkt eller tjänst. Därmed kan vi hjälpa att utveckla den ytterligare. Med vår förankring till Högskolan i Halmstad är det möjligt att studera de viktiga komponenter som rör din produkt eller tjänst – som är till nytta för slutkunden. Hälsoteknikcentrum Halland har inte bara ett väl förankrat samarbete med Högskolan i Halmstad utan även de halländska kommunerna och Region Halland.

Vi tror på att utmana det vanliga, och vi kan vara ditt stöd på vägen!

HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena

Målet med HiCube är att skapa och vidareutveckla en hållbar hälsoinnovationsarena, som skapar nytta, innovation och långsiktiga effekter nationellt inom hälsoinnovationsområdet. Vidare ska projektet höja konkurrenskraften hos befintliga företag, bidra till framtagande av nya behovsdrivna innovationer, samt bidra till att möjliggöra gynnsamma strukturförändringar för hälsa, vård- och omsorgsverksamheter i Sverige.

Hälsoteknikcentrum Halland och Högskolan i Halmstad bedriver mellan 2015 och 2018 projektet “HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” med finansiering från Europeiska Regionalfonden, ERUF samt Region Halland och de halländska kommunerna. I projektet arbetar de halländska kommunerna, Region Halland och Högskolan i Halmstad tillsammans för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård. I verksamheten finns samverkanskoordinatorer från de halländska kommunerna och Region Halland som tillsammans med forskare och studenter från Högskolan i Halmstad samt näringsliv utvecklar morgondagens hälsoinnovationer.

 

 

Produkter och tjänster
Projekt
Samarbetsföretag
Vetenskapliga artiklar

Besök oss i Halmstad

Vi på Hälsoteknikcentrum Halland

Vi tycker att olika är bra och arbetar för att vara en tvärvetenskaplig plattform där människor med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet kan mötas. Olika, men enade i intresset av och passionen för att utveckla morgondagens vård och omsorg.

Anne-Christine Hertz
Anne-Christine Hertz

Verksamhetsansvarig

Motto: Idag är en ny dag med nya möjligheter!

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se

Emma Börjesson
Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland, jämställdhetsansvarig

Motto: Denna dagen, ett liv.

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

Loisa Cedergren
Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland (Föräldraledig)

Motto: Det är bra att ha en plan B!

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se

Elin Jonsson
Elin Jonsson

Studentkoordinator, Projektledare

Motto: Det är bättre att ångra något du gjort än något du aldrig gjorde.

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se

Lina Lundgren
Lina Lundgren

Projektledare

Motto: Glad, effektiv och bra!

+46 72 977 36 61
lina.lundgren@hh.se

Cecilia Garell
Cecilia Garell

Projektledare

Motto: Välj glädjen!

+46 73 303 96 28
cecilia.garell@hh.se

Pelle Viberg
Pelle Viberg

Projektledare

Motto: Försök igen, men på ett nytt sätt!

+46 70 220 33 82
pelle@swedishadrenaline.com

Virginia Wiman
Virginia Wiman

Projektledare

Motto: Agera så slipper du reagera.

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se

Josefine Henriksson
Josefine Henriksson

Klusterkoordinator, projektadministratör

Motto: Allt börjar med ett möte

+46 70 662 14 05
josefine.henriksson@hh.se

Rikard Malmberg
Rikard Malmberg

Klusterkoordinator

Motto: Var nyfiken och sjung mycket.

+46 70 893 82 95
rikard.malmberg@hh.se

Jens Lundström
Jens Lundström

Forskningskoordinator

Motto: Bara gör det! (men tänk en hel del före, under och efter du gjort det...)

+46 72 396 00 23
jens.lundstrom@hh.se

Eva Hjort Telhede
Eva Hjort Telhede

Forskningskoordinator

Motto:

+46 70 441 63 50
eva.hjort_telhede@hh.se

Wagner Ourique de Morais
Wagner Ourique de Morais

Forskningsingenjör

+46 76 171 00 28
wagner.demorais@hh.se

Richard Lindström
Richard Lindström

Regional samordnare e-hälsa Halland

Motto: Rätt information via rätt teknik i rätt tid.

+46 72 386 62 19
richard.lindstrom@halmstad.se

Charlotta Hemmendy
Charlotta Hemmendy

Regionkoordinator

Motto: Var modig och våga prova.

+46 72 973 09 64
charlotta.hemmendy@regionhalland.se

Helena Mortenius
Helena Mortenius

Regionkoordinator

Motto: Titta aldrig ner när du tar nästa steg. Bara den som höjer blicken och fokuserar på horisonten hittar rätta vägen.

+46 72 977 35 16
helena.mortenius@regionhalland.se

Magnus Lundblad
Magnus Lundblad

Regionkoordinator

Motto: Krångla inte till det, less is more!

+46 70 536 65 44
magnus.lundblad@regionhalland.se

Anna-Lena Gyllén
Anna-Lena Gyllén

Kommunkoordinator Varbergs Kommun

Motto: Ta det inte så allvarligt!

+46 70 623 98 76
anna-lena.gyllen@varberg.se

Amanda Melen
Amanda Melen

Kommunkoordinater Kungsbacka kommun

Motto:


amanda.melen@kungsbacka.se

Kjell Lundblad
Kjell Lundblad

Kommunkoordinator Falkenbergs Kommun

Motto: Ge aldrig upp!

+46 76 495 43 05
kjell.lundblad@falkenberg.se

Bengt Leidhem
Bengt Leidhem

Projektekonom

Motto: Carpe diem!

+46 72 977 35 16
bengt.leidhem@hh.se

Max Angenius
Max Angenius

UX Designer

Motto: Max är bäst! 😉

max.angenius@hh.se

Isabella Johansson
Isabella Johansson

Kommunikatör, grafisk designer

Motto: Livet är som att cykla, för att behålla balansen måste du vara i rörelse.

+46 70 996 21 72
isabella.johansson@hh.se

Har du ett projekt och vill få hjälp att utveckla det?
KONTAKTA OSS