Klusterinitiativ

Morgondagens hälsoinnovationer skapas tillsammans

Kärnan i Hälsoteknikcentrum Hallands verksamhet är att skapa innovationer tillsammans med näringsliv och offentlig verksamhet. Vår organisation binder samman Högskolan i Halmstad med de halländska kommunerna och Region Halland i en effektiv samverkansmiljö. Hälsoteknikcentrum Halland har i flera år hjälpt entreprenörer och företag i utvecklandet av innovationer inom hälsoteknikområdet.

Genom klusterinitiativet vill vi stärka banden till näringslivet. Vi vill vara en arena för innovativa möten som naturligt kopplar samman näringsliv, akademi, forskning och aktörer inom innovationssystemet med fokus på innovation, tillväxt och affärsutveckling. Vi vänder oss till alla företag och entreprenörer som brinner för att utveckla vård och omsorg på ett eller annat sätt. Med Hälsoteknikcentrum Hallands övriga tjänsteutbud är vi en stark partner till dessa företag.


Allt börjar med ett möte

Träffa oss så kan vi prata mer!
Rikard Malmberg     Klusterkoordinator
Rikard Malmberg Klusterkoordinator

+46 70 893 82 95

rikard.malmberg@hh.se

Josefine Henriksson      Klusterkoordinator
Josefine Henriksson Klusterkoordinator

+46 70 662 14 05

josefine.henriksson@hh.se

Har du en produkt eller tjänst som du vill testa?
KONTAKTA OSS