Co-creating future Health Innovations

Hälsoteknikcentrum Halland

Är du en ”co-creator”? – Tillsammans kan vi skapa framtidens hälsoinnovationer

Då delar du vår passion för människor och teknik och brinner för att utveckla framtidens vård och omsorg. Du har väl hört att ensam är stark, men tillsammans oslagbara? Om man sätter samman en grupp av människor, med olika kompetenser och erfarenheter, blir det oftast roligare, mer kreativt och ett bättre slutresultat än om man arbetar med likasinnade eller helt ensam. Tänk dig månlandningen år 1969. För att kunna sätta mänskliga fötter på månen krävdes mängder av innovationer i stort och smått. Tänk att få vara med om något som varit så avgörande för framtiden!

Vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har stora visioner och vill vara drivande i skapandet av framtidens hälsoinnovationer (i stort och smått, i stil med månlandningen) tillsammans med dig och ditt företag. För att göra detta krävs passion, mod, riktigt bra människor, olika kompetenser och en närhet till marknaden.

Vi har en idé om hur detta kan gå till. Har du en idé? Vill du utveckla den tillsammans med oss? Let´s co-create!

Innovationsprojekt

Stöd vid skapandet och vidareutveckling av hälsoinnovationer

TestMiljö Halland

För verifiering av tjänster, produkter och arbetssätt

Klusterinitiativ

Stöd till näringslivet för morgondagens hälsoinnovationer

Studentverksamhet

För morgondagens talanger och hälsoinnovationer

Tänka nyskapande! Tänk tillsammans!

process

DEMONSTRATORER OCH VISNINGSMILJÖER

Vi tror att ett sätt att driva utvecklingen av framtidens hälsoinnovationer framåt är att skapa demonstratorer och visningsmiljöer som inspirerar dig som besökare och samarbetspartner att tänka visionärt kring framtidens vård och omsorg. Vi tror att dessa demonstratorer och de samtal vi kan ha kring dessa kan sätta igång våra tankar och så ett frö till en ny, spännande idé om en innovativ produkt eller tjänst som vi kan utveckla tillsammans.

NORMKRITIK OCH HORISONTELLA KRITERIER

Vi tror att om vi hela tiden utmanar våra begränsningar kommer vi närmare morgondagens innovationer. Genom att belysa vår verksamhet utifrån horisontella kriterier och aktivt arbeta med normkritik, ser vi detta område som en motor i den kreativa utvecklingsprocessen. Det hjälper oss att se det vi tidigare inte sett och skapa nytt, fräscht och innovativt. Håller du med?

På Hälsoteknikcentrum Halland pågår ett kontinuerligt arbete med att skapa produkter och tjänster, kunskap och data, forskning och tillväxt. Hälsoteknikcentrum Halland skapar en hälsoinnovationsarena som är enormt viktig för regionen.

Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig.